Witamy serdecznie!

Oto oficjalna strona Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. Andrzeja Przybyły SDB (Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Małego Przedszkola) w Barnówku prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła”.

 
 
 
 
 

INFORMACJA  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Zespole Placówek Oświatowych im.ks.Andrzeja Przybyły SDB w Barnówku ,Barnówko 38, 74-311 Różańsko e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest dyrektor ZPO.
2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kontakt listowny na adres Administratora lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu. wypełnienia obowiązków prawnych; realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonymi w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa. Inne podmioty, na podstawie podpisanych stosownych umów, przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zadbamy o Twoją pociechę

twittergallerycontact