Witamy serdecznie!

Oto oficjalna strona Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. Andrzeja Przybyły SDB (Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Małego Przedszkola) w Barnówku prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła”.

 
 
 
 
 

„Maratońska pocztówka z Dębna”- maraton widziany oczami małego dziecka

REGULAMIN KONKURSU

 1. ORGANIZATOR: Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie pod patronatem Burmistrza Dębna;
 2. CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów prac pomysłowych
  i kreatywnych;
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 4. ZASADY KONKURSU:
 • Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży klas I-III i IV-VI;
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu, muszą być pracami autorskimi, wcześniej nie nagradzanymi w innych konkursach;
 • Zgłoszone projekty nie mogą być pracą zbiorową;
 • Każdy uczestnik może zgłosić na Konkurs maksymalnie 1 pracę;
 • Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A 3 lub A4;
 • Wymagane jest zakomponowanie całej kartki;. Uczestnik  może wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką wykonania nieprzestrzennej pracy;
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie lub przyniesienie pracy do sekretariatu SP3 w Dębnie z dopiskiem:
  „Konkurs plastyczny pt. „
  Maratońska pocztówka z Dębna

ADRES:        Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego

Ul. Słowackiego 21

74-400 Dębno

 • TERMIN: Termin dostarczenia prac upływa 23.03.2020r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez organizatorów;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczenia wyników konkursu na stronie internetowej oraz zamieszczenia prac na stronie internetowej oraz ich udostępnianie.

Organizatorzy

 

 KONKURS PLASTYCZNY plakat 2020

Zadbamy o Twoją pociechę

twittergallerycontact