Witamy serdecznie!

Oto oficjalna strona Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. Andrzeja Przybyły SDB (Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Małego Przedszkola) w Barnówku prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła”.

 
 
 
 
 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego,

przypominam, że zgodnie z przepisami §11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, czynności organów tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Zatem w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zebrania rad pedagogicznych mogą – i powinny – być prowadzone w sposób zdalny lub z wykorzystaniem łączności telefonicznej, a uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. 

Zachodniopomorski  Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza

Zadbamy o Twoją pociechę

twittergallerycontact