Aktualności

Nasi Partnerzy

szkola wspolpracy logo

logoprojektu
logo srw
www
debno
2logo ider pojezierza
ngo logo 625
logo fio
radosna szkola
http://www.fdn.pl/kursy/
logotypksow
.............
Stowarzyszenie
UNUM
.............
indeks

Szanowni Państwo

poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego będzie możliwy stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Zostało ono skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

 • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Szczegółowe informacje dotyczące powrotu do nauki stacjonarnej przedstawiliśmy w komunikacie, który załączam do wiadomości. 


Wszystkie informacje mogą także Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach.

Z wyrazami szacunku 

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy 
Ministerstwo Edukacji i NaukiZałączniki:
 1. Komunikat MEiN – Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo 

Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia w formie hybrydowej, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas, czyli w sposób zdalny. 

W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Nie wprowadzamy również zmian w funkcjonowaniu przedszkoli. W kształceniu zawodowym będzie możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 

Decyzję, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju, przekażemy pod koniec kwietnia. 

Do wiadomości dołączam komunikat MEiN oraz aktualne wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków organizacji zajęć w klasach I-III.

Proszę o przekazanie tej wiadomości wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam Państwa do śledzenia strony MEiN, na której zamieszczamy wszystkie aktualne informacje dotyczące organizacji pracy szkół i placówek.

Z poważaniem

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 


Załączniki:

 1. Wytyczne sanitarne MEiN, MZ, GIS dla klas I-III szkół podstawowych
 2. Komunikat MEiN - Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.

Spokojnych w zdrowiu  spędzonych Świąt Wielkanocnych

Życzy dyrektor ZPO w Barnówku.

Lekcja Nieśmiecenia

Nasza szkoła bierze udział w konkursie Lekcja Nieśmiecenia organizowanym przez Fundację Nasza Ziemia.
W konkursie szkoła może wygrać system do praktycznej nauki segregacji śmieci. Takich nagród jest tylko 10 i otrzymają je szkoły z najwyższą liczbą oddanych głosów. Głosy na szkołę oddaje się poprzez stronę internetową:

https://www.lekcjaniesmiecenia.pl/

Klikamy na przycisk GŁOSUJ, następnie w pole Miejscowość wpisujemy Barnówko, następnie Szukaj, wyświetli się nazwa naszej szkoły i klikamy Głosuj. Następnie dwa razy klikamy ponownie w Głosuj bo z każdego jednego dostępnego urządzenia codziennie można oddać po 3 głosy.

Głosowanie trwa od 01.04.2021r. do 30.04.2021.

Bardzo zachęcam do głosowania. Pokażmy Polsce, że Mały Może Więcej...

Zachęcam do informowania o konkursie wszystkich kogo znamy i głosowania na naszą szkołę.

Dziękuję serdecznie.

Krzysztof Markowski
Opiekun Projektu

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

 • ponadpodstawowych,
 • szkół dla dorosłych,
 • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego,

przypominam, że zgodnie z przepisami §11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, czynności organów tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Zatem w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zebrania rad pedagogicznych mogą – i powinny – być prowadzone w sposób zdalny lub z wykorzystaniem łączności telefonicznej, a uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. 

Zachodniopomorski  Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza

Pogoda

Ładna pogoda

1°C

Barnówko

Ładna pogoda

Wilgotność: 65%

Wiatr: 4.83 km/h

 • 24 Mar 2016

  Pogodnie 7°C -2°C

 • 25 Mar 2016

  Przewaga chmur 9°C 2°C

Najnowsze Filmy


Najnowsze zdjęcia

Zadbamy o Twoją pociechę

 
 

 

twittergallerycontact