Aktualności

Nasi Partnerzy

szkola wspolpracy logo

logoprojektu
logo srw
www
debno
2logo ider pojezierza
ngo logo 625
logo fio
radosna szkola
http://www.fdn.pl/kursy/
logotypksow
.............
Stowarzyszenie
UNUM
.............
indeks

                               Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego „Nasza szkoła”  i  Dyrektor ZPO im. ks. Andrzeja Przybyły SDB w Barnówku, po konsultacjach z rodzicami  w trybie online i uzyskania  stanowiska rodziców dzieci nie wznowi zajęć w dniu 06.05.2020– w  przedszkolu „Leśne skrzaty”.

O terminie otwarcia przedszkola powiadomimy  odpowiednio wcześnie.

                                                                                                 Elzbieta Mielcarek 

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych.

Zgodnie z nią organ prowadzący szkołę (w przypadku szkół prowadzonych przez samorząd lokalny jest to gmina lub powiat) może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

W noweli znalazły się też zapisy, dające możliwość radom pedagogicznym w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek podejmowania decyzji zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. Z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

Jak wyjaśnia MEN, te rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole. Przepis ten daje również możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w podejmowanych przez dyrektora czynnościach związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły.

Nowelizacja daje także rodzicom, uczniom i absolwentom możliwość składania wniosków oraz innych dokumentów zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te dotyczących odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustali dyrektor danej placówki oświatowej.

zobacz także:

•             Edukacja w czasach koronawirusa: CKE przygotuje materiały do próbnego egzaminu ósmoklasisty »

zobacz także:

•             Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz do wybranych przepisów »

  Zawieszenie zajęć w ZPO zostaje przedłużone do 26 kwietnia. Natomiast termin egzaminu ósmoklasisty został przełożony na drugą połowę czerwca.

  Trwające do 10 kwietnia ograniczenie funkcjonowania placówek systemu oświaty zostaje przedłużone do 26 kwietnia.

  Egzamin ósmoklasisty, matury i egzaminy zawodowe zostaną przeprowadzone w późniejszych terminach, o których będzie informował Minister Edukacji Narodowej z minimum 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

  Na tym etapie nie jest rozważane wydłużenie roku szkolnego.

  Szanowni Państwo Dyrektorzy,

  Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

  Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

  Proszę Państwa o zapoznanie się z komunikatem MEN i CKE, który przekazujemy w załączeniu, a także poinformowanie nauczycieli, uczniów klas VIII i ich rodziców o przygotowaniach do próbnego egzaminu. W komunikacie znajdą Państwo m.in. wskazówki, jak w warunkach kształcenia na odległość można przeprowadzić egzamin i przekazać nauczycielom zadania do oceny. Zasady oceniania CKE przekaże dyrektorom w późniejszym terminie.

  Mam nadzieję, że w próbnym egzaminie ósmoklasisty weźmie udział jak najwięcej uczniów.

  Z wyrazami szacunku

  Dariusz Piontkowski

  Minister Edukacji Narodowej

  „Maratońska pocztówka z Dębna”- maraton widziany oczami małego dziecka

  REGULAMIN KONKURSU

  1. ORGANIZATOR: Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie pod patronatem Burmistrza Dębna;
  2. CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów prac pomysłowych
   i kreatywnych;
  3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
  4. ZASADY KONKURSU:
  • Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży klas I-III i IV-VI;
  • Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu, muszą być pracami autorskimi, wcześniej nie nagradzanymi w innych konkursach;
  • Zgłoszone projekty nie mogą być pracą zbiorową;
  • Każdy uczestnik może zgłosić na Konkurs maksymalnie 1 pracę;
  • Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A 3 lub A4;
  • Wymagane jest zakomponowanie całej kartki;. Uczestnik  może wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką wykonania nieprzestrzennej pracy;
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie lub przyniesienie pracy do sekretariatu SP3 w Dębnie z dopiskiem:
   „Konkurs plastyczny pt. „
   Maratońska pocztówka z Dębna

  ADRES:        Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego

  Ul. Słowackiego 21

  74-400 Dębno

  • TERMIN: Termin dostarczenia prac upływa 23.03.2020r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez organizatorów;
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczenia wyników konkursu na stronie internetowej oraz zamieszczenia prac na stronie internetowej oraz ich udostępnianie.

  Organizatorzy

   

   KONKURS PLASTYCZNY plakat 2020

  INFORMACJA  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Zespole Placówek Oświatowych im.ks.Andrzeja Przybyły SDB w Barnówku ,Barnówko 38, 74-311 Różańsko e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest dyrektor ZPO.
  2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kontakt listowny na adres Administratora lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu. wypełnienia obowiązków prawnych; realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonymi w treści zgody.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa. Inne podmioty, na podstawie podpisanych stosownych umów, przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  10. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
  12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Pogoda

  Ładna pogoda

  1°C

  Barnówko

  Ładna pogoda

  Wilgotność: 65%

  Wiatr: 4.83 km/h

  • 24 Mar 2016

   Pogodnie 7°C -2°C

  • 25 Mar 2016

   Przewaga chmur 9°C 2°C

  Najnowsze Filmy


  Najnowsze zdjęcia

  Zadbamy o Twoją pociechę

   
   

   

  twittergallerycontact