Aktualności

Nasi Partnerzy

szkola wspolpracy logo

logoprojektu
logo srw
www
debno
2logo ider pojezierza
ngo logo 625
logo fio
radosna szkola
http://www.fdn.pl/kursy/
logotypksow
.............
Stowarzyszenie
UNUM
.............
indeks

1 332 IMG 0251 2 332 IMG 0216 4 332 IMG 0302

Dnia 21.01.2014 r. odbyły się obchody Dnia Babci i Dziadka.

Całą zabawę organizowały grupy 3-4-latków, 5-latków, 6-latków oraz klasa II i III. Zaproszenia otrzymali wszyscy nasi ukochani dziadkowie, którzy następnie zaszczycili nas swoją obecnością. Nasze dzieci z okazji ich święta mówiły wierszyki, tańczyły i śpiewały. Następnie zostały rozdane drobne upominki wykonane przez wnuczęta wraz z niewielką pomocą wychowawców. Na buzi każdej babci i dziadka można było ujrzeć wielki uśmiech i dumę z wnucząt. Cała zabawa nie mogłaby się odbyć bez wspaniałej muzyki i przyśpiewek pana Kazimierza Piwowara.

Potaniec Karolina.
 
 
1 331 WP 000598 2 331 WP 000592 3 331 WP 000591 4 331 WP 000594 
Dnia 19.01.2014 r. w Kościele Św. Piotra i Pawła w Dębnie odbył się występ naszych uczniów,którzy przepięknie odegrali na instrumentach muzycznych polskie kolędy i pastorałki. Wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wysiłek i serce naszego nauczyciela muzyki pana Kazimierza Piwowara.
Potaniec Karolina.
1 329 imagesW naszej szkole odbywa się KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ, w której biorą udział następujący uczniowie:
Godzik Damian z klasy III, Myszkowska Maja z klasy V, Zawada Nikola z klasy III, Kazimierski Łukasz z klasy III, Uba Amelia z klasy III, Dudzik Julia z klasy III, Piekarski Dominik z klasy VI, Dąbrowska Aleksandra z klasy III, Rachwalska Daria z klasy V oraz Kopczyński Kacper z klasy V. Prace wykonane przez naszych uczniów można obejrzeć w galerii.

PODSTAWY PRAWNE
Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572, ze zm.).

ZASADY OGÓLNE
Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech
kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych,
tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka
polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu
historii lub przyrody.
Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia
szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien
uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać.

CZĘŚCI ORAZ PRZEBIEG SPRAWDZIANU
Sprawdzian składa się z dwóch części. CZĘŚĆ 1. obejmuje zadania z języka
polskiego i z matematyki, natomiast CZĘŚĆ 2. – zadania z języka obcego
nowożytnego. Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących
języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako
przedmiotu obowiązkowego.
Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub
zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego
w dodatkowym terminie (najczęściej w czerwcu) ustalonym przez Dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. CZĘŚĆ 1. trwa 80 minut,
a CZĘŚĆ 2. – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie
przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego
rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród
zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to
takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach
otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

ZADANIA NA SPRAWDZIANIE
Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden zestaw zadań, natomiast
zadania z języka obcego – drugi. Do każdego zestawu zadań dołączona jest karta
odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Odpowiedzi
do zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym w zestawie
zadań.
Liczbę poszczególnych rodzajów zadań w obu zestawach przedstawiono poniżej

CZĘŚĆ 1-JĘZYK POLSKI(8-12 ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH, 2-4 ZADANIA OTWARTE), MATEMATYKA(8-12 ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH, 2-4 ZADANIA OTWARTE)
CZĘŚĆ 2-JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY(35-45 ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH)

WYNIKI SPRAWDZIANU
Odpowiedzi do zadań otwartych sprawdzają według jednolitych kryteriów
wykwalifikowani egzaminatorzy, natomiast odpowiedzi do zadań zamkniętych mogą
być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie
o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą
– wyrażone w procentach – cztery wyniki:
- wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka
polskiego i matematyki)
- wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które
uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego
przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie
18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 82%.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Więcej szczegółowych informacji znajdą państwo na stronie:
http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/209-sprawdzian;

 

WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, ZDROWIA I MIŁOŚCI W 2014 ROKU
DLA WAS KOCHANI RODZICE I WASZYCH RODZIN

                                                  ŻYCZĄ NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY.

1 326 IMG 0145 2 326 IMG 0159 3 326 IMG 0184 4 326 IMG 0186

Dnia 20.12.2013 r. w Naszej szkole odbył się wyjątkowy dzień. Już od rana trwał konkurs kolęd i pastorałek prowadzony przez nauczyciela muzyki pana Kazimierza Piwowara. Dzieci z ogromnym zapałem występowały przed całą szkołą i zgromadzonymi gośćmi.

Wszyscy uczestnicy zaskoczyli nas swoimi zdolnościami wokalnymi. Następnie uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami urządzali klasowe Wigilie i świętowali nadchodzące święta Bożego Narodzenia. O godzinie 12.00 odbył się uroczysty apel, na którym przemawiała pani dyrektor. Nasi najmłodsi uczniowie z grup 3-4-5 i 6-latków wyprawili nam przepiękne świąteczne jasełka. Publiczność była pod ogromnym wrażeniem. Po zakończeniu przedstawienia rozpoczęła się szkolna Wigilia nauczycieli i pracowników szkoły. Wszyscy składali sobie wzajemne i najserdeczniejsze życzenia oraz dzielili się opłatkiem. We wspaniałym gronie Naszej małej społeczności szkolnej wszyscy próbowali przygotowanych potraw wigilijnych. Ten rok zakończył się wspaniale i miejmy nadzieję by kolejny nadchodzący 2014 był lepszy od poprzedniego bądź równie wspaniały.
Karolina Potaniec

Pogoda

Ładna pogoda

1°C

Barnówko

Ładna pogoda

Wilgotność: 65%

Wiatr: 4.83 km/h

  • 24 Mar 2016

    Pogodnie 7°C -2°C

  • 25 Mar 2016

    Przewaga chmur 9°C 2°C

Najnowsze Filmy


Najnowsze zdjęcia

Zadbamy o Twoją pociechę

 
 

 

twittergallerycontact