Drukuj

Program zajęć dla grupy 5-latków

 

7.00 - 8.00 –  Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, konstrukcyjne, manipulacyjne.

 

8.00 - 8.15 –  Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

 

8.15 - 8.30 –  Czynności higieniczne, samoobsługowe.

 

8.30 - 9.00 –  Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

 

9.00 - 10.30 –  Zajęcia dydaktyczne, język angielski, religia.

 

10.30 - 10.45 –  Czynności higieniczne samoobsługowe.

 

10.45 - 11.00 –  Przygotowanie do obiadu. Obiad

 

11.00 - 12.00 –  Zajęcia wyrównawcze, prace indywidualne z dziećmi.

 

12.00 - 14.00 –  Zabawy w kącikach zainteresowań.Wycieczki, zabawy dowolne, spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

 

14.00 - 15.00 –  Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.