Przedszkole

rainbow

NIEPUBLICZNE MAŁE PRZEDSZKOLE „LEŚNE SKRZATY”

W BARNÓWKU

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

Charakterystyka przedszkola:

Nazwa przedszkola: Niepubliczne Małe Przedszkole „Leśne Skrzaty”

Adres: Barnówko, 38 74-400 Dębno

Telefon: 95-7602662. k. 722300302

Województwo: zachodniopomorskie

Organ prowadzący: Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko„Nasza Szkoła” w Barnówku.

Nadzór pedagogiczny: Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Liczba Oddziałów: 2

Godziny otwarcia przedszkola: 07.15 – 15.15

( Istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy za dodatkową opłatą ).

 

I. FREKWENCJA DZIECI

1. DZIECKO ZGŁOSZONE I ZAKWALIFIKOWANE DO PRZEDSZKOLA WINNO DO NIEGO REGULARNIE UCZĘSZCZAĆ .

2. EWENTUALNA PRZERWA W UCZĘSZCZANIU MOŻE NASTĄPIĆ TYLKO Z WAŻNYCH POWODÓW PO UPRZEDNIM POROZUMIENIU Z DYREKCJĄ PRZEDSZKOLA.

3. W WYPADKU CHOROBY DZIECKA RODZICE WINNI POWIADOMIĆ WYCHOWAWCĘ GRUPY, JEST NIEDOPUSZCZALNE, ABY DZIECKO PODEJRZANE O JAKĄŚ CHOROBĘ UCZĘSZCZAŁO DO PRZEDSZKOLA.

4. RADA PEDAGOGICZNA MOŻE PODJĄĆ UCHWAŁĘ UPOWAŻNIAJĄCĄ DYREKTORA DO SKREŚLENIA DZIECKA Z LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH

   DO PRZEDSZKOLA W SYTUACJI GDY:

• ZACHOWANIE DZIECKA ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU INNYCH

   DZIECI.

• POMIMO PISEMNYCH UPOMNIEŃ RODZICÓW, DZIECKO

   ZAGRAŻA INNYM WSZAWICĄ, ŚWIERZBEM LUB INNYMI

   CHOROBAMI PASOŻYTNICZYMI.

• RODZICE DZIECKA NOTORYCZNIE NIE PRZESTRZEGAJĄ

   REGULAMINU PRZEDSZKOLA.

• RODZICE NIE ZGŁASZAJĄ SIĘ Z DZIECKIEM DO PRZEDSZKOLA

   DO DNIA 15.09.b.r. BEZ PODANIA PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI.

• INFORMACJE PODANE W KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO

   PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW SĄ NIEZGODNE Z PRAWDĄ.

II. HIGIENA OSOBISTA I ZAOPATRZENIE DZIECKA

1. DO PRZEDSZKOLA PRZYCHODZI DZIECKO CZYSTE, STARANNIE UCZESANE I SCHLUDNIE UBRANE .

2. W PRZEDSZKOLU DZIECKO CHODZI W OBUWIU ZMIENNYM.

3. DO PRZEDSZKOLA NIE NALEŻY DAWAĆ DZIECKU ZABAWEK I SŁODYCZY.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. DZIECI POWINNY BYĆ PUNKTUALNIE ODDAWANE I ODBIERANE Z PRZEDSZKOLA PRZEZ OSOBY STARSZE LUB OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ OPIEKUNA DZIECKA .

2. ZE WZGLĘDU NA DOBRO I BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA NALEŻY CHORE DZIECKO ZATRZYMAĆ W DOMU .

3. ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY WPŁACAĆ DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA .

4. SPRAWY DOTYCZĄCE DZIECI I PRZEDSZKOLA POWINNE BYĆ ZGŁASZANE NA PIŚMIE LUB USTNIE U DYREKTORA PRZEDSZKOLA.

5. INFORMACJE O ŻYCIU PRZEDSZKOLA UMIESZCZA SIĘ W KĄCIKU DLA RODZICÓW. RODZICE POWINNI SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ.

6. RODZICE POWINNI BRAĆ ŻYWY UDZIAŁ W ŻYCIU PRZEDSZKOLA, INTERESOWAĆ SIĘ ZAJĘCIAMI I ZACHOWANIEM DZIECKA. W PRZEDSZKOLU, OMAWIAĆ TE SPRAWY Z DYREKTOREM LUB WICEDYREKTOREM ORAZ Z NAUCZYCIELKAMI, ULEPSZAĆ SPOSOBY WYCHOWANIA DZIECI W DOMU ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJĄC Z PRZEDSZKOLEM .

7. RODZICE MOGĄ OFIAROWAĆ WŁASNĄ PRACE I POMOC NA RZECZ PRZEDSZKOLA.

Ż Y C Z Y M Y M I Ł EJ W S P Ó Ł P R A C Y

Załącznikiem do Regulaminu Przedszkola jest Ramowy Rozkład Dnia

Kontakt

tel: 095 760 2662

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadbamy o Twoją pociechę

 
 

 

twittergallerycontact