Przedszkole

rainbow

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Statut Zespołu Placówek Oświatowych
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat.
 3. Dzieci młodsze, które ukończyły dwa i pół roku (lub młodsze), przyjmowane są wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu.
 4. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.
 5. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się od 1 do 31 marca danego roku.
 6. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji, którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora.
 7. W karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola należy podać:  
  • nazwisko i imiona dziecka,
  • datę i miejsce urodzenia dziecka,
  • nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów),
  • adresy zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów),
  • za zgodą rodzica/rodziców/opiekunów prawnych telefon kontaktowy,
 8. Przedszkole przyjmuje tyle dzieci, ile jest wolnych miejsc.
 9. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc o przyjęciu dziecka decyduje kolejność składania kart zgłoszeń z podziałem na rok urodzenia dziecka, zgodnie z limitem miejsc w danej grupie, który wynosi 25 dzieci.
 10. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie.
 11. Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców telefonicznie o wynikach naboru.
 12. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy o świadczenie usług przedszkola.

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO POBRANIA

Kontakt

tel: 095 760 2662

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadbamy o Twoją pociechę

 
 

 

twittergallerycontact